Durer Tumi41:27

  • 18
Published on August 10, 2018

Bangla Natok : Durer Tumi
Cast : Jitu Ahsan, Tisha, Rony, Dipanita Haldar, Shely, Uzzal mahmud
Script : Kaushik Sankar Das
Director : Kaushik Sankar Das

Enjoyed this video?
Durer Tumi 13
"No Thanks. Please Close This Box!"