KEU JANUK AR NAI JANUK | Shusmita Anis & Shoyeb04:21

  • 474
Published on March 10, 2017

KEU JANUK AR NAI JANUK
Vocal: SHUSMITA ANIS
Co-artist: Mohammed Shoyeb
Lyrics & Tune: Adit
Music: Adit
Starring: Shusmita Anis, Shoyeb, Apurba & Mehazabien
Cinematographer: Raju Raj
Color: Ashraful Alom
Edit: Taneem Rahman Angshu
Director: Taneem Rahman Angshu
Production: New Music Paradigm Company

Enjoyed this video?
KEU JANUK AR NAI JANUK | Shusmita Anis & Shoyeb 14
"No Thanks. Please Close This Box!"